Adatvédelem

Adatvédelem: NAIH-76152/2014

- Laptop Centrum Hungary Kft. az általa megkötött szerződések teljesítéséhez kezeli és tárolja a vásárlók egyes személyes adatait.
- Laptop Centrum Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan adatokat kér be vásárlóitól, melyek a szerződés megkötéséhez, valamint a teljesítéshez (pl. szállítási, számlázási adatok) szükségesek.
- A kezelt adatoknak a szerződés teljesítésén kívüli, egyéb célból történő felhasználása kizárólag az igénybevevők önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik.
- Laptop Centrum Hungary Kft. biztosítja, hogy vásárlója az adatkezelést bármikor megtilthassa, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken felüli adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül és ingyen, írásbeli nyilatkozattal visszavonhassa. Továbbá biztosítja, hogy a vásárló bármikor megismerhesse, hogy mely adatait milyen adatkezelési célból kezeli, és szükség esetén jogosult a kezelt adatok helyesbítését kérni.
- Laptop Centrum Hungary Kft. tájékoztatja Tisztelt Vásárlóit, hogy hírlevelekkel átmenetileg nem keresi fel! Amennyiben ez változik hírleveleinek kiküldéséhez kapcsolódóan a szükséges bejelentést az adatvédelmi biztosnál nyilvántartásba vétel céljából megteszi.

Adatvédelmi nyilatkozat:

- Laptop Centrum Hungary Kft. mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
- Laptop Centrum Hungary Kft. ügyfelei és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján minden regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatokba való betekintésre, ezek megváltoztatására vagy a teljes törlésre.
- Laptop Centrum Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

- A szolgáltatás látogatása során a szolgáltató illetve adatfeldolgozója rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
- Laptop Centrum Hungary Kft. által üzemeltetett webáruház nem adja el, nem cseréli és nem szolgáltatja ki - sem közvetlen, sem közvetett módon - harmadik személynek a felhasználókról összegyűlt személyes adatokat. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71.§). A webáruház a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
- Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni.
- A webáruház személyes adatok védelmi politikájának bármilyen változásáról minden információt megad felhasználóinak és itt közzé is teszi.

Kosár
0 db termék
Teljes összeg:
0 Ft áfával
Megrendelés Kosár
Legújabb termékeink
Legnépszerűbb termékeink
Árukereső.hu